PORTFOLIO


Tällaisia kaikenlaisia ohjelmia opettelin käyttämään Lybeckerin käsi -ja Taideteollisessa opistossa mediatuotannon opintojen aikana. Avaan nämä sivut tuon koulun aikana tehdyillä oppilas -ja työharjoittelutöillä ja jatkan tästä niin opintoja, kuin seikkailujakin mediatuottamisen valtavassa maailmassa. Kiitokset Lybelle työkaluista ja niiden käyttämisen opastamisesta sekä Sammy Kimarille livestream opiskelu -ja käytännön työn opastamisesta Oulussa.

porttis