Kullankaivajan kasvotEräs pitempiaikainen projektini käsittelee kullankaivajien elämää ja elämäntapaa Suomen Lapissa.
Aiheesta on tulossa näyttely